Chicago Metallic™ Decorline T15 3700

Chicago metallic™ decorline t15 3700
Sự kết hợp giữa Thanh chính 38mm và tees chéo để mang lại khả năng chịu tải tốt cho gạch có trọng lượng trung bình Được ghép với gạch bán giấu để tạo ra một kết thúc thẩm mỹ Chicago Metallic™ Suspension grids | Product sustainability declaration Chicago Metallic™ Decorline T15 3700 | Datasheet
Liên hệ

Sự kết hợp giữa Thanh chính 38mm và tees chéo để mang lại khả năng chịu tải tốt cho gạch có trọng lượng trung bình
Được ghép với gạch bán giấu để tạo ra một kết thúc thẩm mỹ

Chicago Metallic™ Suspension grids | Product sustainability declaration

Chicago Metallic™ Decorline T15 3700 | Datasheet

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Hotline: 0245332463