Clean Corner System

Clean corner system
Bền nước - Dễ dàng bảo trì và làm sạch - Tính linh hoạt Từ góc độ này, mọi thứ sạch sẽ hơn Dựa trên kinh nghiệm của các chuyên gia trong lĩnh vực này, Gerflor đã phát triển Hệ thống Góc sạch: một giải pháp góc sáng tạo đang chờ cấp bằng sáng chế * xuất phát từ nhiều năm nghiên cứu và phát triển (...
Liên hệ

Bền nước - Dễ dàng bảo trì và làm sạch - Tính linh hoạt
Từ góc độ này, mọi thứ sạch sẽ hơn
Dựa trên kinh nghiệm của các chuyên gia trong lĩnh vực này, Gerflor đã phát triển Hệ thống Góc sạch: một giải pháp góc sáng tạo đang chờ cấp bằng sáng chế * xuất phát từ nhiều năm nghiên cứu và phát triển (hệ thống chỉ hoạt động với sàn Gerflor).

505 - Installation Guidelines - Clean Corner System IN

506 - Installation Guidelines - Clean Corner System OUT

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Hotline: 0245332463