GTI EL5 Cleantech

Gti el5 cleantech
Sàn thương mại - ESD & Sàn phòng sạch GTI EL5 là một giải pháp độc đáo và được cấp bằng sáng chế của Gerflor, cung cấp tất cả các lợi ích của GTI Tile, cũng như các tính năng cụ thể: sàn điện dẫn điện Xử lý bề mặt Evercare ™ (phiên bản dẫn điện) GTI EL5 - Guide GTI EL5 Control - Technical Dat...
Liên hệ

Sàn thương mại - ESD & Sàn phòng sạch
GTI EL5 là một giải pháp độc đáo và được cấp bằng sáng chế của Gerflor, cung cấp tất cả các lợi ích của GTI Tile, cũng như các tính năng cụ thể:
sàn điện dẫn điện
Xử lý bề mặt Evercare ™ (phiên bản dẫn điện)

GTI EL5 - Guide

GTI EL5 Control - Technical Datasheet

GTI EL5 Control - Product description

420 - Installation Guidelines - GTI EL5 Control without coving

421 - Installation Guidelines - GTI EL5 Control with coving

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Hotline: 0245332463