Elevator Interiors

Elevator interiors
Lý tưởng cho các dự án mới hoặc hiện đại hóa, hệ thống nội thất thang máy của chúng tôi đáp ứng các yêu cầu đa dạng về thẩm mỹ, hiệu suất và ngân sách. Các gói hoàn chỉnh dựa trên dòng sản phẩm Surfaces đầy đủ của chúng tôi và có thể được định cấu hình bằng công cụ trực quan hóa tương tác của chú...
Liên hệ

Lý tưởng cho các dự án mới hoặc hiện đại hóa, hệ thống nội thất thang máy của chúng tôi đáp ứng các yêu cầu đa dạng về thẩm mỹ, hiệu suất và ngân sách. Các gói hoàn chỉnh dựa trên dòng sản phẩm Surfaces đầy đủ của chúng tôi và có thể được định cấu hình bằng công cụ trực quan hóa tương tác của chúng tôi: Elevator Design Studio.

LEVELe & LEVELc Elevator Interiors: Nội thất Thang máy LEVELe & LEVELc cung cấp nhiều tùy chọn thiết kế và hiệu suất. Mười cấu hình, mỗi cấu hình có hình dạng và cách bố trí bảng điều khiển tường độc đáo, mời bạn chọn từ bảng Bề mặt của chúng tôi và tạo nội thất thang máy đặc biệt bằng cách sử dụng Elevator Design Studio của chúng tôi.

LEVELe Elevator Interiors Product Data Sheet

Diamalite Glass Panels

LEVELe Elevator Interiors Product Data Sheet

LEVELe Elevator Interiors Product Data Sheet

LEVELe Elevator Interiors Product Data Sheet

LEVELe Elevator Interiors Product Data Sheet

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Hotline: 0245332463