GTI EL5 Connect

Gti el5 connect
Sàn thương mại - Sàn ESD GTI EL5 là một giải pháp độc đáo và được cấp bằng sáng chế của Gerflor, cung cấp tất cả các lợi ích của GTI Tile, cũng như các tính năng cụ thể: sàn điện dẫn điện Xử lý bề mặt Evercare ™ (phiên bản dẫn điện) GTI EL5 - Guide GTI EL5 Connect - Technical Datasheet GTI EL5 Co...
Liên hệ

Sàn thương mại - Sàn ESD
GTI EL5 là một giải pháp độc đáo và được cấp bằng sáng chế của Gerflor, cung cấp tất cả các lợi ích của GTI Tile, cũng như các tính năng cụ thể:
sàn điện dẫn điện
Xử lý bề mặt Evercare ™ (phiên bản dẫn điện)

GTI EL5 - Guide

GTI EL5 Connect - Technical Datasheet

GTI EL5 Connect - Product description

GTI EL5 - Fire certificate

422 - Installation Guidelines - GTI EL5 Connect

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Hotline: 0245332463