GTI MAX Connect

Gti max connect
Tấm xếp rời thế hệ mới có thể tháo rời Sàn thương mại - Fastrack Dễ dàng cải tạo: cài đặt trả chậm Không cố định dây chuyền sản xuất = không mất doanh thu Khả năng chống giao thông cao: lớp mài mòn 2mm Bảo trì dễ dàng: PUR + xử lý bề mặt Bảng màu lý tưởng để tạo các khu vực phân vùng và an...
Liên hệ

Tấm xếp rời thế hệ mới có thể tháo rời
Sàn thương mại - Fastrack
Dễ dàng cải tạo: cài đặt trả chậm
Không cố định dây chuyền sản xuất = không mất doanh thu
Khả năng chống giao thông cao: lớp mài mòn 2mm
Bảo trì dễ dàng: PUR + xử lý bề mặt
Bảng màu lý tưởng để tạo các khu vực phân vùng và an toàn

GTI MAX - Brochure

GTI - Card

GTI MAX - Card

Leaflet - Fitness Floor and Wall Solutions

GTI Max Decor - Techn. Datasheet

GTI Max Decor - Technical Datasheet Accessories

GTI Uni - Technical Datasheet Accessories

GTI Max Connect - Product description

GTI Max Decor - Fire Certificate

GTI Pure Decor - Fire Certificate

413 - Installation Guidelines - GTI sealing tiles

LVT - Maintenance instruction

GTI Pure Decor - DoP

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Hotline: 0245332463