GTI MAX Connect

Gti max connect
Tấm xếp rời thế hệ mới có thể tháo rời Sàn thương mại - Fastrack Dễ dàng cải tạo: cài đặt trả chậm Không cố định dây chuyền sản xuất = không mất doanh thu Khả năng chống giao thông cao: lớp mài mòn 2mm Bảo trì dễ dàng: PUR + xử lý bề mặt Bảng màu lý tưởng để tạo các khu vực phân vùng và an toàn G...
Liên hệ

Tấm xếp rời thế hệ mới có thể tháo rời
Sàn thương mại - Fastrack
Dễ dàng cải tạo: cài đặt trả chậm
Không cố định dây chuyền sản xuất = không mất doanh thu
Khả năng chống giao thông cao: lớp mài mòn 2mm
Bảo trì dễ dàng: PUR + xử lý bề mặt
Bảng màu lý tưởng để tạo các khu vực phân vùng và an toàn

GTI MAX - Brochure

GTI - Card

GTI MAX - Card

Leaflet - Fitness Floor and Wall Solutions

GTI Max Decor - Techn. Datasheet

GTI Max Decor - Technical Datasheet Accessories

GTI Uni - Technical Datasheet Accessories

GTI Max Connect - Product description

GTI Max Decor - Fire Certificate

GTI Pure Decor - Fire Certificate

413 - Installation Guidelines - GTI sealing tiles

LVT - Maintenance instruction

GTI Pure Decor - DoP

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Hotline: 0245332463