Mipolam 150

Mipolam 150
Lượng dùng bình thường đến trung bình PUR Protect xử lý bề mặt => Xử lý bề mặt để dễ bảo trì. Sử dụng ít nhũ tương acrylic trong suốt thời gian tồn tại của sản phẩm. Bảng màu gồm 22 màu hướng TVOC sau 28 ngày <10µg / m3 => chất lượng không khí trong nhà Mipolam 150 - Sample Card Mip...
Liên hệ

Lượng dùng bình thường đến trung bình
PUR Protect xử lý bề mặt => Xử lý bề mặt để dễ bảo trì. Sử dụng ít nhũ tương acrylic trong suốt thời gian tồn tại của sản phẩm.
Bảng màu gồm 22 màu hướng
TVOC sau 28 ngày <10µg / m3 => chất lượng không khí trong nhà

Mipolam 150 - Sample Card

Mipolam 150 - Technical Datasheet

Mipolam 150 - Product Description

Mipolam 150 - Fire Certificate

Homogeneous PUR treated floors - Maintenance instruction

Mipolam 150 - DoP

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Hotline: 0245332463