MIPOLAM ACCORD

Mipolam accord
Xử lý bề mặt Evercare ™ độc quyền và được cấp bằng sáng chế => bảo trì dễ dàng, sáp nox cho tuổi thọ & khả năng chống vết bẩn cao Bảng màu gồm 28 màu bán hướng để tự do thiết kế Bề mặt hiện đại với lớp hoàn thiện mờ TVOC sau 28 ngày <10µg / m3 => chất lượng không khí trong nhà Mipola...
650.000₫

Xử lý bề mặt Evercare ™ độc quyền và được cấp bằng sáng chế => bảo trì dễ dàng, sáp nox cho tuổi thọ & khả năng chống vết bẩn cao
Bảng màu gồm 28 màu bán hướng để tự do thiết kế
Bề mặt hiện đại với lớp hoàn thiện mờ
TVOC sau 28 ngày <10µg / m3 => chất lượng không khí trong nhà

Mipolam Accord - Card

Mipolam Accord - Technical Datasheet

Mipolam Accord - Product description

301 - Installation Guidelines - Homogeneous et Compact multilayered rolls - Laying techniques

Homogeneous Evercare™ treated floors - Maintenance instruction

Stain resistance : list of chemicals

Mipolam Accord - DoP

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Hotline: 0245332463