MIPOLAM ROBUST EL7

Mipolam robust el7
MIPOLAM ROBUST EL7 là sàn phân tán, chống tĩnh điện (<2 kV), trải sàn đồng nhất linh hoạt có sẵn ở cả dạng tấm và gạch. Lịch và đầm với các đặc tính chống tĩnh điện vĩnh viễn. Chúng hoạt động như một bộ tản âm liên tục 106 Rt ≤ 108 (EN 1081) và tuân thủ EN 649.
Liên hệ

MIPOLAM ROBUST EL7 là sàn phân tán, chống tĩnh điện (<2 kV), trải sàn đồng nhất linh hoạt có sẵn ở cả dạng tấm và gạch.
Lịch và đầm với các đặc tính chống tĩnh điện vĩnh viễn.

Chúng hoạt động như một bộ tản âm liên tục 106 Rt ≤ 108 (EN 1081) và tuân thủ EN 649.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Hotline: 0245332463