Mipolam Robust EL7

Mipolam robust el7
Sàn tiêu tán tĩnh Sàn thương mại - ESD Sàn tiêu biến vĩnh viễn => 106 <Rt ≤ 108 Bảng gồm 10 thiết kế hướng có sẵn ở dạng cuộn và gạch TVOC sau 28 ngày <10µg / m3 => chất lượng không khí trong nhà Mipolam Technic EL5 + Robust EL7 - Sample Card Mipolam Robust EL7 - Technical Datasheet M...
Liên hệ

Sàn tiêu tán tĩnh
Sàn thương mại - ESD
Sàn tiêu biến vĩnh viễn => 106 <Rt ≤ 108
Bảng gồm 10 thiết kế hướng có sẵn ở dạng cuộn và gạch
TVOC sau 28 ngày <10µg / m3 => chất lượng không khí trong nhà

Mipolam Technic EL5 + Robust EL7 - Sample Card

Mipolam Robust EL7 - Technical Datasheet

Mipolam Robust EL7 - Product Description

Mipolam Robust EL 7 - Fire certificate

415 - Installation Guidelines - Mipolam Accord EL7 on Tiles Dissipative

416 - Installation Guidelines - Mipolam Accord EL7 on Rolls Dissipative

Mipolam EL floors - Maintenance instruction

Mipolam Robust EL7 - DoP

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Hotline: 0245332463