MURAL CALYPSO

Mural calypso
MURAL CALYPSO là một bức tường nhiều lớp bao phủ trong cuộn rộng 2m và với phân loại lửa B-s2, d0. Nó được hàn nóng với que hàn CR41. Nó được làm bằng một lớp mặc trong suốt được in và một lớp dưới màu để dễ dàng hàn sản phẩm hơn. Lớp này bao gồm 20% sản phẩm tái chế. Nó không chứa bất kỳ thành p...
Liên hệ

MURAL CALYPSO là một bức tường nhiều lớp bao phủ trong cuộn rộng 2m và với phân loại lửa B-s2, d0.

Nó được hàn nóng với que hàn CR41.

Nó được làm bằng một lớp mặc trong suốt được in và một lớp dưới màu để dễ dàng hàn sản phẩm hơn. Lớp này bao gồm 20% sản phẩm tái chế.
Nó không chứa bất kỳ thành phần CMR 1 & 2 nào và tuân thủ 100% với REACH.
Nó có thể tái chế 100%.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Hotline: 0245332463