Tarasafe Geo / Ultra

Tarasafe geo / ultra
Ưu điểm rõ ràng như pha lê kết hợp với xử lý bề mặt Sparclean® Sàn thương mại - An toàn Nồng độ dày đặc của các hạt chống trượt dát sâu trong suốt lớp mài mòn => Hiệu suất trượt vĩnh viễn R10 Xử lý bề mặt SparClean® => bảo trì dễ dàng Không có carborundum => tuyệt vời để xử lý và cắt Hạt...
Liên hệ

Ưu điểm rõ ràng như pha lê kết hợp với xử lý bề mặt Sparclean®
Sàn thương mại - An toàn
Nồng độ dày đặc của các hạt chống trượt dát sâu trong suốt lớp mài mòn => Hiệu suất trượt vĩnh viễn R10
Xử lý bề mặt SparClean® => bảo trì dễ dàng
Không có carborundum => tuyệt vời để xử lý và cắt
Hạt tinh thể khoáng => bảng màu tươi sáng
100% có thể tái chế

Tarasafe Geo - Card

Tarasafe Ultra - Card

Tarasafe SparClean® treated - Technical Datasheet GEO

Tarasafe SparClean® treated - Technical Datasheet ULTRA

Tarasafe SparClean® treated - Product description

Tarasafe - Fire certificate

301 - Installation Guidelines - Homogeneous et Compact multilayered rolls - Laying techniques

Heterogeneous floors - Maintenance instruction

Shower System - Floors/walls Colour Matching

Shower System - Floors/walls Colour Matching

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Hotline: 0245332463