Tarasafe Standard PUR

Tarasafe standard pur
Lợi thế rõ ràng như pha lê Sàn thương mại - An toàn Nồng độ dày đặc của các hạt chống trượt dát sâu trong suốt lớp mài mòn => Hiệu suất trượt vĩnh viễn R10 Bây giờ được xử lý bằng PUR để bảo trì dễ dàng Không có carborundum => dễ xử lý và cắt hơn Các hạt tinh thể khoáng và màu sắc mới =>...
Liên hệ

Lợi thế rõ ràng như pha lê
Sàn thương mại - An toàn
Nồng độ dày đặc của các hạt chống trượt dát sâu trong suốt lớp mài mòn => Hiệu suất trượt vĩnh viễn R10
Bây giờ được xử lý bằng PUR để bảo trì dễ dàng
Không có carborundum => dễ xử lý và cắt hơn
Các hạt tinh thể khoáng và màu sắc mới => bảng màu tươi hơn
100% có thể tái chế

Tarasafe Standard PUR - Technical Datasheet

Tarasafe Standard - Product Description

Tarasafe - Fire certificate

301 - Installation Guidelines - Homogeneous et Compact multilayered rolls - Laying techniques

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Hotline: 0245332463