Tarastep

Tarastep
Độ tương phản 70% trên mũi cầu thang Nhóm T => khả năng chống mài mòn tuyệt vời Giải pháp hoàn chỉnh cho cầu thang tuân thủ các yêu cầu "truy cập cho tất cả" 14 màu phù hợp với dãy Taralay của chúng tôi 100% có thể tái chế và TVOC sau 28 ngày <100µg / m3 => chất lượng không khí trong nhà...
Liên hệ

Độ tương phản 70% trên mũi cầu thang
Nhóm T => khả năng chống mài mòn tuyệt vời
Giải pháp hoàn chỉnh cho cầu thang tuân thủ các yêu cầu "truy cập cho tất cả"
14 màu phù hợp với dãy Taralay của chúng tôi
100% có thể tái chế và TVOC sau 28 ngày <100µg / m3 => chất lượng không khí trong nhà

Tarastep - Card

Tarastep - Technical Datasheet

Tarastep - Product description

Tarastep - Fire Certificate

305 - Installation Guidelines - Tarastep and Tactile Strip - Laying techniques

Stairs and tactile strips floors - Maintenance instruction

Tarastep - DoP

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Hotline: 0245332463