Rockfon® Medicare™ Standard

Rockfon® medicare™ standard
Không đóng góp vào sự phát triển của MRSA và đảm bảo phát thải hạt thấp (ISO Class 5) Khả năng hấp thụ âm thanh cao và an toàn cháy nổ cao nhất (Hạng A1) Phạm vi cơ bản của kích thước ô trong các tùy chọn lưới bán ẩn và hiển thị Tấm len đá Mặt có thể nhìn thấy: lông cừu sơn trắng có kết cấu ...
Liên hệ

Không đóng góp vào sự phát triển của MRSA và đảm bảo phát thải hạt thấp (ISO Class 5)
Khả năng hấp thụ âm thanh cao và an toàn cháy nổ cao nhất (Hạng A1)
Phạm vi cơ bản của kích thước ô trong các tùy chọn lưới bán ẩn và hiển thị
Tấm len đá
Mặt có thể nhìn thấy: lông cừu sơn trắng có kết cấu vi mô
Mặt sau: lưng lông cừu
Các cạnh sơn

Environmental Product Declaration (EPD)

Rockfon® Medicare™ Standard | Datasheet

Rockfon® Medicare™ Standard | Product sustainability declaration

DoP-RFN-0123-041-4 - Rockfon® Medicare™ Standard

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Hotline: 0245332463