Rockfon® Boxer™

Rockfon® boxer™
Khả năng hấp thụ âm thanh vượt trội cho các khu vực dễ bị dội âm Lớp cháy A1 và kích thước ổn định ngay cả ở mức độ ẩm lên đến 100% Mặt có thể nhìn thấy: lông cừu gia cố màu trắng có kết cấu vi mô Mặt sau: lưng lông cừu Environmental Product Declaration (EPD) Rockfon® Boxer™ | Datasheet Rockfon® ...
Liên hệ

Khả năng hấp thụ âm thanh vượt trội cho các khu vực dễ bị dội âm
Lớp cháy A1 và kích thước ổn định ngay cả ở mức độ ẩm lên đến 100%
Mặt có thể nhìn thấy: lông cừu gia cố màu trắng có kết cấu vi mô
Mặt sau: lưng lông cừu

Environmental Product Declaration (EPD)

Rockfon® Boxer™ | Datasheet

Rockfon® Boxer™ | Product sustainability declaration

DoP-RFN-0005-041-4 - Rockfon® Boxer™

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Hotline: 0245332463