Rockfon® Sonar™

Rockfon® sonar™
Hoàn toàn tự do thiết kế nhờ các kích thước mô-đun khác nhau và nhiều chi tiết cạnh Sự kết hợp độc đáo của lớp cháy A1, khả năng hấp thụ âm thanh tốt nhất trong lớp và ổn định về chiều ngay cả ở mức độ ẩm lên đến 100% Tấm bông len đá Mặt có thể nhìn thấy: lông cừu sơn trắng có kết cấu vi mô Mặt s...
Liên hệ

Hoàn toàn tự do thiết kế nhờ các kích thước mô-đun khác nhau và nhiều chi tiết cạnh
Sự kết hợp độc đáo của lớp cháy A1, khả năng hấp thụ âm thanh tốt nhất trong lớp và ổn định về chiều ngay cả ở mức độ ẩm lên đến 100%
Tấm bông len đá
Mặt có thể nhìn thấy: lông cừu sơn trắng có kết cấu vi mô
Mặt sau: lưng lông cừu
Các cạnh sơn

Environmental Product Declaration (EPD)

Rockfon® Sonar™ | Datasheet

Rockfon® Sonar™ | Product sustainability declaration

DoP-RFN-0061-041-5 - Rockfon® Sonar™

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Hotline: 0245332463